О языке

Синтаксис. Семантика. Спецификация.
Сверху Снизу